Gang

Wetsvoorstel Wet toets rechthebbenden bijstand

Bij een bijstandsaanvraag moeten gemeenten toetsen of de aanvrager daadwerkelijk recht op bijstand heeft. Als de aanvrager een vreemdeling is, moet vast komen te staan dat deze een rechtmatig verblijf in Nederland heeft. Aangezien gemeenten niet bevoegd zijn dit rechtmatig verblijf vast te stellen, moeten zij dit uitbesteden aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Nu is het zo dat gemeenten eerst een bijstandsuitkering verstrekken en dat de IND achteraf het verblijfsrecht toetst. Met dit initiatiefwetsvoorstel wil de indiener regelen dat de beoordeling niet achteraf, maar tijdens een lopende bijstandsaanvraag wordt gedaan.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

In afwachting van advies RVS en reactie initiatiefnemer(s)

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:20 - 13:21

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

Tijd activiteit: 15:30 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 4 juli 2014

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 2 september 2014

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden. 

 3. 2 september 2014

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 4. 17 mei 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 5. 19 mei 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden