Wetsvoorstel

Uitbreiding mogelijkheden om voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen

Uitbreiding van de mogelijkheden om voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen om beter te kunnen reageren op verschillende vormen van ongewenst gedrag.
Zo wordt de disciplinaire maatregel van 'schorsing' geïntroduceerd, kan een rechterlijk ambtenaar bij wijze van ordemaatregel tijdelijk buiten functie worden gesteld of om redenen van zwaarwegend organisatorisch belang worden overgeplaatst naar een ander gerecht. Verder wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor elke rechterlijke benoeming vereist, ook voor de benoeming tot gerechtsbestuurder of tot lid van de Raad voor de rechtspraak.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FVD 2

Activiteiten

01 feb 2018
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

15:15 - 17:30

11 apr 2017
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1)

15:05 - 15:15

Debat terugkijken
14 apr 2016
01 jul 2014
19 jun 2014
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:40 - 23:59

19 feb 2014
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 27 maart 2014 te 14.00 uur.

14:30 - 16:00

11 feb 2014
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

15:00 - 23:59

Wetgevingsproces

31 jan 2014
Het wetsvoorstel is ingediend
11 feb 2014

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 feb 2014

Procedures en brieven

Procedurevergadering
27 mrt 2014

Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen (33861)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
05 jun 2014

Procedures en brieven

Procedurevergadering
19 jun 2014

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
01 jul 2014

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
02 jul 2014

Procedures en brieven

Procedurevergadering
03 feb 2015

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen (33861)

Plenair debat (wetgeving)
30 sep 2015

Procedures en brieven

Procedurevergadering
14 apr 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 apr 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
26 mei 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
30 mrt 2017

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 apr 2017

Extra procedurevergadering Veiligheid en Justitie (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
11 apr 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
01 feb 2018

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (tweede termijn) (33861)

Plenair debat (wetgeving)
06 feb 2018

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

04 feb 2014
Download Advies NVvR
04 feb 2014
Download Advies OM
Alle documenten