Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel van Pia Dijkstra en Voortman Toetsing levensbeëindiging en hulp bij zelfdoding in verband met de invoering van een verwijsplicht voor de arts

De huidige euthanasiewetgeving is niet volmaakt. De initiatiefnemers beogen een hiaat in de wetgeving op te vullen door het introduceren van een verwijsplicht voor de arts. Dit garandeert dat de patiënt zijn of haar hulpvraag kan stellen aan een andere arts, als zijn of haar eigen behandelend arts gewetensbezwaard is of om andere redenen niet wil meewerken aan een verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding.

Activiteiten

In afwachting van advies Raad van State en reactie initiatiefnemer(s).

06 nov 2013
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot ontvangst Advies Raad van State

13:30 - 14:45

29 okt 2013
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

15:00 - 23:59

Wetgevingsproces

23 okt 2013
Het wetsvoorstel is ingediend
29 okt 2013

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 nov 2013

Procedurevergadering

Procedurevergadering

Documenten

Alle documenten