Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Ulenbelt en Krol. Tijdelijke wet overbruggingsuitkering Algemene Ouderdomswet (AOW)

Het wetsvoorstel Tijdelijke wet overbruggingsuitkering AOW is ingediend om advies te krijgen van de Afdeling advisering van de Raad van State.De overbruggingsuitkering beoogt voor mensen, die op of voor 1 januari 2013 reeds deelnemen aan een VUT- en prepensioenregeling of een vergelijkbare regeling en zich niet hebben kunnen voorbereiden op de voor hen geldende verhoging van de AOW-leeftijd, compensatie te bieden voor inkomensverlies tussen het einde van de VUT- of prepensioenregeling en de verhoogde AOW-leeftijd. Het onderhavige wetsvoorstel biedt voor hen die overwegend zijn aangewezen op de AOW, voor deze periode een overbruggingsuitkering.

Activiteiten

In afwachting van advies Raad van State en reactie initiatiefnemer(s).

10 sep 2013
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

15:00 - 23:59

Wetgevingsproces

06 sep 2013
Het wetsvoorstel is ingediend
10 sep 2013

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 sep 2013

Procedures en brieven

Procedurevergadering