Gang

Wetsvoorstel Wet vaststelling parkeertarieven per minuut

Dit initiatiefwetsvoorstel verplicht particuliere aanbieders van parkeergelegenheden om de tarieven voor een parkeerperiode van ten hoogste vier uur, per minuut te heffen. Het doel van het wetsvoorstel is om te voorkomen dat betaald wordt voor niet gebruikte parkeertijd omdat de tariefstelling uitgaat van vaste tijdvakken.
Het lid De Hoop heeft de verdediging van dit initiatiefwetsvoorstel overgenomen van het lid Kuiken.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Voltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:30 - 13:31

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:00 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:20 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 16:00 - 17:15

Procedurevergadering

Besluit: Na ontvangst van het rapport van de VNG over het wetsvoorstel Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut (TK33 587), dat naar verwachting komende week naar de Kamer wordt gestuurd, opnieuw agenderen voor de procedurevergadering op woensdag 24 september a.s.

Tijd activiteit: 16:00 - 17:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op donderdag 10 april 2014 te 12.00 uur.

Tijd activiteit: 10:30 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie.

Tijd activiteit: 16:00 - 17:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

Tijd activiteit: 15:01 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 14 augustus 2013

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 3 september 2013

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden. 

 3. 3 september 2013

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 4. 18 maart 2014

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken 

 5. 26 maart 2014

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op donderdag 10 april 2014 te 12.00 uur. 

 6. 24 april 2014

  Voorstellen van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) en tot het vaststellen van parkeerbelasting per geparkeerde minuut (Wet parkeerbelasting per minuut)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 7. 10 juni 2014

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 17 juni 2014

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 9. 9 september 2014

  Procedurevergadering.

  Procedurevergadering

  Besluit: Na ontvangst van het rapport van de VNG over het wetsvoorstel Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut (TK33 587), dat naar verwachting komende week naar de Kamer wordt gestuurd, opnieuw agenderen voor de procedurevergadering op woensdag 24 september a.s. 

 10. 7 oktober 2014

  Procedurevergadering.

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 11. 9 oktober 2014

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 12. 29 januari 2015

  Plenaire vergadering: Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut (33587) + Wet vaststelling parkeertarieven per minuut (33 707) (1e termijn Kamer)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 13. 9 september 2015

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 14. 5 april 2017

  Extra procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 15. 26 januari 2021

  Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 16. 5 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 17. 4 juni 2024

  Procedurevergadering Economische Zaken en Klimaat

  Procedurevergadering

 18. 13 juni 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 19. 23 juli 2024

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid De Hoop houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (33707) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Documenten