Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet vaststelling parkeertarieven per minuut

Het wetsvoorstel verplicht particuliere aanbieders van parkeergelegenheden om de tarieven voor een parkeerperiode van ten hoogste vier uur, per minuut te heffen. Het doel van het wetsvoorstel is om te voorkomen dat betaald wordt voor niet gebruikte parkeertijd omdat de tariefstelling uitgaat van vaste tijdvakken.

Activiteiten

09 sep 2015
09 okt 2014
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:20 - 23:59

09 sep 2014
Procedurevergadering

Besluit: Na ontvangst van het rapport van de VNG over het wetsvoorstel Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut (TK33 587), dat naar verwachting komende week naar de Kamer wordt gestuurd, opnieuw agenderen voor de procedurevergadering op woensdag 24 september a.s.

16:00 - 17:15

10 jun 2014
26 mrt 2014
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op donderdag 10 april 2014 te 12.00 uur.

10:30 - 11:30

18 mrt 2014
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken

15:00 - 23:59

03 sep 2013
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

15:01 - 23:59

Wetgevingsproces

14 aug 2013
Het wetsvoorstel is ingediend
03 sep 2013

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 sep 2013

Procedurevergadering

Procedurevergadering
18 mrt 2014

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 mrt 2014

Procedurevergadering

Procedurevergadering
24 apr 2014

Voorstellen van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) en tot het vaststellen van parkeerbelasting per geparkeerde minuut (Wet parkeerbelasting per minuut)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
10 jun 2014

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 jun 2014

Procedurevergadering

Procedurevergadering
09 sep 2014

Procedurevergadering.

Procedurevergadering
07 okt 2014

Procedurevergadering.

Procedurevergadering
09 okt 2014

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 jan 2015

Plenaire vergadering: Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut (33587) + Wet vaststelling parkeertarieven per minuut (33 707) (1e termijn Kamer)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
09 sep 2015

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 apr 2017

Extra procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
26 jan 2021

Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut (33587) + (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (33707) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
Meer zien

Documenten

Alle documenten