Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut

Het wetsvoorstel strekt ertoe gemeenten te verplichten bij het belasten van parkeren een tarief per minuut te hanteren, om zo te voorkomen dat burgers betalen voor een langere parkeerduur dan die welke daadwerkelijk is gebruikt.

Activiteiten

29 jan 2015
Plenair debat

Plenaire vergadering: Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut (33 587) + Wet vaststelling parkeertarieven per minuut (33 707) (1e termijn Kamer)

Besluit: Behandeld.

17:00 - 23:59

Debat terugkijken
09 okt 2014
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:20 - 23:59

09 sep 2014
Procedurevergadering

Besluit: Na ontvangst van het rapport van de VNG over het wetsvoorstel Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut (TK33 587), dat naar verwachting komende week naar de Kamer wordt gestuurd, opnieuw agenderen voor de procedurevergadering op woensdag 24 september a.s.

16:00 - 17:15

03 sep 2014
20 mrt 2014
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 17 april te 14:00 uur.

11:30 - 12:30

18 mrt 2014
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

15:00 - 23:59

04 apr 2013
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden totdat het advies van de Raad van State en de reactie van de indienster daarop zal zijn ontvangen.

11:30 - 12:30

26 mrt 2013
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

15:00 - 23:59

Datum volgt
Plenair debat

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut (33587) + (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (33707) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

Wetgevingsproces

21 mrt 2013
Het wetsvoorstel is ingediend
26 mrt 2013

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 apr 2013

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
18 mrt 2014

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 mrt 2014

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
24 apr 2014

Voorstellen van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) en tot het vaststellen van parkeerbelasting per geparkeerde minuut (Wet parkeerbelasting per minuut)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
03 sep 2014

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 sep 2014

Procedurevergadering.

Procedurevergadering
07 okt 2014

Procedurevergadering.

Procedurevergadering
09 okt 2014

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 jan 2015

Plenaire vergadering: Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut (33 587) + Wet vaststelling parkeertarieven per minuut (33 707) (1e termijn Kamer)

Plenair debat
05 apr 2017

Extra procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut (33587) + (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (33707) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

Alle documenten