Wetsvoorstel

Tweede goedkeurings- en reparatiewet BES

Dit wetsvoorstel regelt de goedkeuring van een aantal regelingen over de BES-eilanden. In de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (31.957) is geregeld dat van oorsprong Nederlands-Antilliaanse wetten bij ministeriële regeling gewijzigd kunnen worden.
Met dit wetsvoorstel worden de wijzigingen van de Werkliedenwet 1944 BES en intrekking van de Wet vergoeding behandelings- en verplegingskosten BES en de Wet tegemoetkoming ziektekosten overheidsgepensioneerden BES (Stcrt. 2011, 15554), de wijziging van de Luchtvaartwet BES (Strct. 2011, 17349) en de regeling tot herstructurering van het materieel ambtenarenrecht BES (Stcrt. 2011, 18097) goedgekeurd.
Dit voorstel is het gevolg van de wijziging van de positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) binnen het Koninkrijk en maakt deel uit van het pakket van wetsvoorstellen die zijn ingediend in het kader van de staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk (31.568).

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het nader verslag.
27 jan 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.

11:30 - 13:00

05 jul 2012
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 4 oktober 2012 te 14:00 uur.

10:30 - 11:30

26 jun 2012
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

15:00 - 23:59

Wetgevingsproces

22 jun 2012
Het wetsvoorstel is ingediend
26 jun 2012

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 jul 2012

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
04 okt 2012

Tweede goedkeurings- en reparatiewet BES (33315)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten