Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Çelik inzake aanscherping van de regels voor bekostiging van een nieuwe school

Dit initiatiefwetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Çelik (PvdA) biedt de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de mogelijkheid rechtspersonen die een zeer zwakke school in stand houden of waarvan een school, wegens tekortschieten van de onderwijskwaliteit, niet meer wordt bekostigd, niet meer in aanmerking te laten komen voor bekostiging van een nieuwe school of nevenvestiging.
De weigeringsgrond voor bekostiging van een nieuwe school of nevenvestiging kan ook gelden voor bestuurders persoonlijk, als zij binnen een ander bevoegd gezag de verantwoordelijkheid voor de oprichting van een nieuwe school op zich willen nemen.

Activiteiten

21 jan 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.

10:00 - 11:00

04 okt 2012
19 sep 2012
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

10:29 - 23:59

31 mei 2012
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden in afwachting van het advies van de Raad van State en de reactie van de indiener (besluit procedurevergadering 5 april 2012).

14:00 - 15:30

05 apr 2012
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden in afwachting van het advies van de Raad van State en het nader rapport.

10:00 - 11:00

29 mrt 2012
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden

13:35 - 23:59

Wetgevingsproces

28 mrt 2012
Het wetsvoorstel is ingediend
29 mrt 2012

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 apr 2012

Procedurevergadering

Procedurevergadering
31 mei 2012

Extra procedurevergadering OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten