Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de wetgeving op het beleidsterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving)

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 103
75Verplicht: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 31 Voor
PvdA 30 Tegen
CDA 21 Voor
PVV 21 Voor
SP 15 Tegen
D66 10 Voor
GroenLinks 10 Voor
ChristenUnie 5 Voor
GrKH 2 Voor
PvdD 2 Tegen
SGP 2 Voor
Brinkman 1 Voor

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat

Tijd activiteit: 13:30 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Tijd activiteit: 13:30 - 14:00

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel. Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 7 juni 2012 te 14.00 uur

Tijd activiteit: 18:00 - 21:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 26 april 2012 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor SZW

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Tijd activiteit: 13:15 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 20 maart 2012

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 21 maart 2012

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd 

 3. 27 maart 2012

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor SZW 

 4. 27 maart 2012

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 26 april 2012 te 14.00 uur. 

 5. 26 april 2012

  Wijziging van de wetgeving op het beleidterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving) - 33207 (wordt tot nader order uitgesteld)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 6. 29 mei 2012

  Procedures en brieven (groslijst controversieel verklaren en regulier)(aanvangstijd gewijzigd: 5 min. na aanvang dinerpauze)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel. Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 7 juni 2012 te 14.00 uur 

 7. 7 juni 2012

  Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving - 33207

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd 

 8. 19 juni 2012

  Extra procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling 

 9. 20 juni 2012

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat 

 10. 27 juni 2012

  Plenaire vergadering: Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (33 207) (eerste termijn)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld 

 11. 3 juli 2012

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 12. 3 juli 2012

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 13. 4 juli 2012

  Plenaire vergadering: Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (33 207) (vervolg antwoord staatssecretaris in eerste termijn + re- en dupliek)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld  Agenderen voor stemmingen 

 14. 5 juli 2012

  Plenaire vergadering: Einde vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Hoofdstuk I: Aangenomen  Hoofdstuk II: Aangenomen  Hoofdstuk III: Aangenomen  Hoofdstuk IV: Aangenomen  Hoofdstuk V: Aangenomen  Hoofdstuk VI: Aangenomen  Aangenomen 

Documenten