Wetsvoorstel

Rijkswet nationaliteit zeeschepen

Met dit wetsvoorstel vindt vereenvoudiging plaats van de regelgeving op het gebied van de nationaliteit van zeeschepen en van het recht de vlag van het Koninkrijk te voeren.
De nationaliteitsverlening vindt plaats door inschrijving in het vlagregister door de verantwoordelijke minister van het desbetreffende land. Het wetsvoorstel bevat uniforme voorschriften voor het verlenen van de nationaliteit van het Koninkrijk der Nederlanden aan zeeschepen. Het voorgenomen onderscheid tussen teboekstelling en nationaliteitsverlening zal tevens met zich brengen dat bij wijze van sanctiemaatregel de nationaliteit aan een zeeschip kan worden ontnomen.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het nader verslag.
28 jan 2020
04 dec 2019
Procedurevergadering

Besluit: De minister van IenW verzoeken om de nota's naar aanleiding van het verslag van de Rijkswet nationaliteit zeeschepen (Kamerstuk 33134) en de Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen (Kamerstuk 34836) aan de Kamer te doen toekomen met het oog op een spoedige gezamenlijke behandeling.

10:15 - 11:15

13 feb 2018
25 okt 2017
Procedurevergadering

Besluit: De nota naar aanleiding van het verslag en de tweede nota van wijziging afwachten.

10:15 - 11:15

24 okt 2017
26 sep 2017
28 mei 2013
15 mei 2013
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op dinsdag 28 mei 2013 om 16.00 uur.

10:15 - 11:15

05 jun 2012
Stemmingen

Besluit: Afgevoerd van de lijst van controversiële onderwerpen (Zie 33285-4)

15:15 - 23:59

Debat terugkijken
30 mei 2012
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaard. Nota naar aanleiding van het verslag wordt afgewacht.

10:00 - 11:30

19 jan 2012
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 8 februari 2012 te 12.00 uur.

10:15 - 11:15

17 jan 2012
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd  In handen gesteld van de vaste commissie voor voor Infrastructuur en Milieu

14:45 - 23:59

Wetgevingsproces

30 dec 2011
Het wetsvoorstel is ingediend
17 jan 2012

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 jan 2012

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
08 feb 2012

Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
30 mei 2012

Procedurevergadering Infrastructuur en Milieu (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
05 jun 2012

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
15 mei 2013

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
28 mei 2013

Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
17 feb 2016

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
30 mrt 2017

Extra procedurevergadering Infrastructuur en Milieu (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
26 sep 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 okt 2017

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
12 okt 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 okt 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 okt 2017

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
02 nov 2017

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 feb 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 feb 2018

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
14 mrt 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 dec 2019

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
22 jan 2020

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
28 jan 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 feb 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten