Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Gesthuizen Verbetering huurbescherming van huurders van bedrijfsruimte

Het voorstel van wet beoogt de huurbescherming van huurders van bedrijfsruimte te verbeteren in geval van renovatie. Voorgesteld wordt artikel 7:296, lid 1, onderdeel b, van het Burgerlijk Wetboek (BW) te wijzigen, zodat een huurovereenkomst die in beginsel vijf jaar heeft geduurd, niet langer kan worden beƫindigd op de grond dat de verhuurder de bedrijfsruimte dringend nodig heeft voor een renovatie die zonder beƫindiging van de huur niet mogelijk is. Daarnaast regelt het voorstel dat de huurder recht heeft op ten minste een door de minister vast te stellen bijdrage van de verhuurder in de kosten van verhuizing, indien verhuizing noodzakelijk is in verband met een renovatie waarbij de huurovereenkomst in stand blijft.

Activiteiten

De behandeling van het wetsvoorstel ligt stil.
19 apr 2017
Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden totdat bekend is welk Kamerlid de verdediging van dit initiatiefwetsvoorstel overneemt.

14:30 - 16:00

10 okt 2012
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 13 december 2012.

13:30 - 15:00

19 sep 2012
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor voor Veiligheid en Justitie

10:29 - 23:59

25 okt 2011
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden

15:00 - 23:59

Wetgevingsproces

27 sep 2011
Het wetsvoorstel is ingediend
25 okt 2011

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 sep 2012

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 okt 2012

Procedures en brieven

Procedurevergadering
13 dec 2012

Voorstel van wet van de leden Gesthuizen, Smeets, Blanksma-Van den Heuvel en Van Gent tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek houdende verbetering van de huurbescherming van huurders van bedrijfsruimte (33018)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
05 apr 2017

Extra procedurevergadering Veiligheid en Justitie (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
19 apr 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
20 apr 2017

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten