Gang

Wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van Klaveren Wet referendum minarettenverbod

Dit wetsvoorstel heeft als doel de Nederlandse burger een raadgevende stem te geven in de advisering van de regering over de wenselijkheid van minaretten in Nederland.

Activiteiten

In afwachting brief Presidium

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Vervallen

Tijd activiteit: 15:40 - 16:15

Procedurevergadering

Besluit: De commissie besluit om het Presidium te verzoeken om een schriftelijk reactie inzake hun advies voor de verdere behandeling van de behandeling van de in de notitie gecategoriseerde zaken.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot het advies van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop is ontvangen.

Tijd activiteit: 13:30 - 15:00

Wetgevingsproces

 1. 21 september 2011

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 29 september 2011

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot het advies van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop is ontvangen. 

 3. 25 oktober 2011

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden 

 4. 31 mei 2012

  Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken (Groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaard. 

 5. 20 april 2017

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: De commissie besluit om het Presidium te verzoeken om een schriftelijk reactie inzake hun advies voor de verdere behandeling van de behandeling van de in de notitie gecategoriseerde zaken.  

 6. 27 januari 2021

  Extra procedurevergadering commissie BiZa (groslijst controversieel verklaren) (videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 7. 17 mei 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Vervallen 

Documenten