Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Van Klaveren Wet referendum minarettenverbod

Dit wetsvoorstel heeft als doel de Nederlandse burger een raadgevende stem te geven in de advisering van de regering over de wenselijkheid van minaretten in Nederland.

Activiteiten

In afwachting van een brief van het Presidium.
27 jan 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.

11:30 - 13:00

Debat terugkijken
20 apr 2017
Procedurevergadering

Besluit: De commissie besluit om het Presidium te verzoeken om een schriftelijk reactie inzake hun advies voor de verdere behandeling van de behandeling van de in de notitie gecategoriseerde zaken.

11:30 - 12:30

31 mei 2012
25 okt 2011
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden

15:00 - 23:59

29 sep 2011
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot het advies van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop is ontvangen.

13:30 - 15:00

Wetgevingsproces

21 sep 2011
Het wetsvoorstel is ingediend
29 sep 2011

Procedurevergadering

Procedurevergadering
25 okt 2011

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
31 mei 2012

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken (Groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Meer zien