Gang

Wetsvoorstel Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 142
75Verplicht: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen Uitgezonderd
VVD 41 Voor
PvdA 38 Voor
SP 15 Voor
CDA 13 Uitgezonderd
D66 12 Voor
PVV 12 Voor
ChristenUnie 5 Tegen
GroenLinks 4 Voor
SGP 3 Tegen
50PLUS 2 Voor
GrBvK 2 Voor
PvdD 2 Voor
Van Vliet 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 16:30 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:01 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 20 juni 2013 te 14:00 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Tijd activiteit: 15:05 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden totdat de Kamer het Advies van de Raad van State en de reactie van de indieners daarop, heeft ontvangen.

Tijd activiteit: 10:30 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden,gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden

Tijd activiteit: 15:00

Wetgevingsproces

 1. 7 september 2010

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 14 september 2010

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden,gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden 

 3. 23 september 2010

  Procedurevergadering commissie BZK

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden totdat de Kamer het Advies van de Raad van State en de reactie van de indieners daarop, heeft ontvangen. 

 4. 31 mei 2012

  Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken (Groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaard. 

 5. 14 mei 2013

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

 6. 23 mei 2013

  Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 20 juni 2013 te 14:00 uur. 

 7. 20 juni 2013

  Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling i.v.m. het annuleren van de enkele-feitenconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 8. 3 september 2013

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 21 november 2013

  Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 10. 10 december 2013

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 11. 9 april 2014

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling (32476) (eerste termijn kamer)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 12. 21 mei 2014

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling) (32476) antwoord eerste termijn + tweede termijn

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 13. 27 mei 2014

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten