Wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-De Roon Wijziging van het sanctiestelsel, leeftijdsgrenzen in het strafrecht en aanscherping van de bepalingen inzake voorlopige hechtenis

Dit wetsvoorstel introduceert onder meer minimumstraffen voor bepaalde delicttypen, zoals geweldsdelicten. Verder wordt voor zulke delicten een voorwaardelijke strafoplegging c.q. vervanging door taakstraf uitgesloten, en geldt voor het openbaar ministerie een verplichting tot vervolging.
Andere belangrijke wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht die worden voorgesteld zijn:
- verhoging van maximumstraffen;
- het verlagen van de strafrechtelijke meerderjarigheidsgrens van 18 naar 16 jaar;
- de verplichting om verdachten van zware misdrijven die onder 'straatterreur' vallen, in voorlopige hechtenis te nemen en te houden;
- het beperkt cumulatiestelsel bij meerdaadse samenloop dient te worden vervangen door een onbeperkt cumulatiestelsel;
- opheffing van de regel dat bij een poging tot het plegen van een misdrijf de maximumstraf met 1/3 deel wordt verminderd.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

In afwachting van advies RVS en reactie initiatiefnemer(s)

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na ommekomst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer daarop.

Tijd activiteit: 16:00 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden,gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden

Tijd activiteit: 15:00

Wetgevingsproces

 1. 27 april 2009

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 16 juni 2009

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 10 maart 2010

  Procedurevergadering commissie Justitie

  Procedurevergadering

Naar boven