Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-De Roon Wijziging van het sanctiestelsel, leeftijdsgrenzen in het strafrecht en aanscherping van de bepalingen inzake voorlopige hechtenis

Dit wetsvoorstel introduceert onder meer minimumstraffen voor bepaalde delicttypen, zoals geweldsdelicten. Verder wordt voor zulke delicten een voorwaardelijke strafoplegging c.q. vervanging door taakstraf uitgesloten, en geldt voor het openbaar ministerie een verplichting tot vervolging.
Andere belangrijke wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht die worden voorgesteld zijn:
- verhoging van maximumstraffen;
- het verlagen van de strafrechtelijke meerderjarigheidsgrens van 18 naar 16 jaar;
- de verplichting om verdachten van zware misdrijven die onder 'straatterreur' vallen, in voorlopige hechtenis te nemen en te houden;
- het beperkt cumulatiestelsel bij meerdaadse samenloop dient te worden vervangen door een onbeperkt cumulatiestelsel;
- opheffing van de regel dat bij een poging tot het plegen van een misdrijf de maximumstraf met 1/3 deel wordt verminderd.

Activiteiten

In afwachting van advies Raad van State en reactie initiatiefnemer(s).

10 mrt 2010
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na ommekomst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer daarop.

16:00 - 17:30

16 jun 2009
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden,gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden

15:00

Wetgevingsproces

27 apr 2009
Het wetsvoorstel is ingediend
16 jun 2009

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 mrt 2010

Procedurevergadering commissie Justitie

Procedurevergadering

Documenten

Alle documenten