Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Blanksma-van den Heuvel en Spekman Televisiereclame over geldkrediet

Het voorstel strekt ertoe de regels in de Wet op het financieel toezicht (Wft) met betrekking tot reclame-uitingen op televisie over geldkrediet aan te vullen door te bepalen dat (i) tussen 06.00 en 21.00 uur geen reclame-uitingen over geldkrediet op televisie worden getoond en dat (ii) een aanbieder geen goederen of diensten in beeld of ten gehore brengt die met een krediet kunnen worden aangeschaft.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het nader verslag.
22 mei 2012
Procedurevergadering

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

17:00 - 18:00

04 mrt 2010
09 sep 2009
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 19 november 2009 te 14.00 uur.

15:30 - 16:30

01 sep 2009
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

15:05

16 jun 2009
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden,gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden

15:00

08 apr 2009
Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie. Het initiatiefvoorstel wordt pas in handen van de commissie gesteld nadat de Raad van State advies heeft uitgebracht en de indieners op dat advies hun reactie hebben gegeven.

15:30 - 16:30

Wetgevingsproces

02 apr 2009
Het wetsvoorstel is ingediend
08 apr 2009

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
16 jun 2009

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
01 sep 2009

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 sep 2009

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
19 nov 2009

Initiatiefvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht met betrekking tot televisiereclame over geldkrediet

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
04 mrt 2010

Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
22 mei 2012

Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
30 mei 2012

Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
29 mrt 2017

Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten