Wetsvoorstel

Voorstel van wet van het lid Özdil tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Wet Langdurend Zorgverlof)

De combinatie mantelzorg en arbeid is zwaar. Ondersteuning is hard nodig. Mantelzorgers kunnen op dit moment wel langdurend zorgverlof aanvragen. Maar het verlof is onbetaald. Dat vormt voor vele werknemers, zeker als zij een laag inkomen hebben, een drempel om het verlof op te nemen. Bovendien is de groep voor wie je mag zorgen beperkt tot eerstegraads familieleden die levensbedreigend ziek zijn. Ook dat vormt een belemmering voor mantelzorgers, zeker gezien het groeiend aantal alleenstaanden. Met dit wetsvoorstel willen de indieners de bestaande regeling op beide tekortkomingen (onbetaald en beperkte groep) verbeteren.

Activiteiten

10 dec 2008
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden,gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden

14:50

In afwachting van advies Raad van State en reactie initiatiefnemer(s).

Wetgevingsproces

03 dec 2008
Het wetsvoorstel is ingediend
10 dec 2008

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 dec 2008

Procedures en brieven

Procedurevergadering
10 apr 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Meer zien