Wetsvoorstel

Goedkeuring Notawisseling houdende wijziging Verdrag inzake sociale zekerheid met Nieuw-Zeeland

Op 3 juni 2008 hebben vijftien leden van de Eerste Kamer, overeenkomstig artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, de wens te kennen gegeven (EK 31.448, B) dat de op 18 juli 2007 te 's-Gravenhage totstandgekomen Notawisseling houdende wijziging van het op 30 juni 2000 te 's-Gravenhage totstandgekomen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuw-Zeeland (Tractatenblad 2008,3 (Engelstalig) pdf icoon en Tractatenblad 2008, 42 (Nederlandstalig) pdf icoon), overgelegd aan de beide Kamers der Staten-Generaal bij brief van 23 april 2008 (EK 31.448, A en TK 31.448, nr. 1), aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal zal worden onderworpen. Dit wetsvoorstel strekt daartoe.
Bij brief van 24 juni 2008 (EK 31.448, C) heeft de plv. voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor SZW aan de minister van SZW verzocht om in de memorie van toelichting bij het in te dienen wetsvoorstel op een aantal aspecten in te gaan.
De wijziging van het verdrag betreft de mogelijkheden inzake afspraken met verdragspartners over de (afbouw van de) export van de toeslag op grond van de Toeslagenwet (TW), aangezien dit een sociale voorziening is, en geen sociale verzekering.

Activiteiten

In afwachting van een brief van de regering met nadere informatie.
01 nov 2017
09 mei 2017
04 apr 2017
Procedurevergadering

Besluit: De minister van SZW wordt verzocht uiterlijk 26 april 2017 een brief aan de Kamer te sturen met de stand van zaken van onderhavig wetsvoorstel.  Niet controversieel verklaren.

16:30 - 17:30

28 jun 2011
08 feb 2011
25 mrt 2010
09 mrt 2010
Procedurevergadering

Besluit: Nota naar aanleiding van verslag afwachten

16:30 - 17:30

02 mrt 2010
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

16:30 - 17:30

12 jan 2010
24 nov 2009
11 jun 2009
05 mrt 2009
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

13:00

03 mrt 2009
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 25 maart te 14.00 uur

16:30 - 17:30

02 dec 2008
Procedurevergadering

Besluit: ambtelijk informeren wanneer het verdrag ter uitdrukkelijke goedkeuring aan de kamer wordt aangeboden

16:30 - 17:30

18 nov 2008
Procedurevergadering

16:30 - 17:30

09 sep 2008
Procedurevergadering

16:30 - 17:30

04 sep 2008

Wetgevingsproces

24 feb 2009
Het wetsvoorstel is ingediend
04 sep 2008

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 sep 2008

Procedures en brieven

Procedurevergadering
18 nov 2008

Procedures en brieven

Procedurevergadering
02 dec 2008

Procedures en brieven

Procedurevergadering
03 mrt 2009

Procedures en brieven

Procedurevergadering
05 mrt 2009

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 mrt 2009

Goedkeuring van de op 18 juli 2007 te 's-Gravenhage totstandgekomen Notawisseling houdende wijziging van het op 30 juni 2000 totstandgekomen verdrag inzake socale zekerheid (31 448)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
09 jun 2009

Procedures en brieven

Procedurevergadering
11 jun 2009

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 nov 2009

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
01 dec 2009

Procedures en brieven

Procedurevergadering
15 dec 2009

Procedures en brieven

Procedurevergadering
12 jan 2010

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 jan 2010

Procedures en brieven

Procedurevergadering
02 mrt 2010

Extra procedurevergadering SZW

Procedurevergadering
09 mrt 2010

Procedures en brieven

Procedurevergadering
25 mrt 2010

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 apr 2010

Procedures en brieven

Procedurevergadering
21 apr 2010

Stand van zaken ten aanzien van de besprekingen met Nieuw-Zeeland over het socialezekerheidsverdrag (31448-11)

Inbreng schriftelijk overleg
08 feb 2011

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 feb 2011

Procedures en brieven

Procedurevergadering
21 jun 2011

Procedures en brieven

Procedurevergadering
28 jun 2011

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 jun 2011

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 mrt 2012

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 sep 2013

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 apr 2017

Procedures en brieven (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
09 mei 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 mei 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
01 nov 2017

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 jan 2021

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten