Gang

Wetsvoorstel Goedkeuring Notawisseling houdende wijziging Verdrag inzake sociale zekerheid met Nieuw-Zeeland

Op 3 juni 2008 hebben vijftien leden van de Eerste Kamer, overeenkomstig artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, de wens te kennen gegeven (EK 31.448, B) dat de op 18 juli 2007 te 's-Gravenhage totstandgekomen Notawisseling houdende wijziging van het op 30 juni 2000 te 's-Gravenhage totstandgekomen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuw-Zeeland (Tractatenblad 2008,3 (Engelstalig) pdf icoon en Tractatenblad 2008, 42 (Nederlandstalig) pdf icoon), overgelegd aan de beide Kamers der Staten-Generaal bij brief van 23 april 2008 (EK 31.448, A en TK 31.448, nr. 1), aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal zal worden onderworpen. Dit wetsvoorstel strekt daartoe.
Bij brief van 24 juni 2008 (EK 31.448, C) heeft de plv. voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor SZW aan de minister van SZW verzocht om in de memorie van toelichting bij het in te dienen wetsvoorstel op een aantal aspecten in te gaan.
De wijziging van het verdrag betreft de mogelijkheden inzake afspraken met verdragspartners over de (afbouw van de) export van de toeslag op grond van de Toeslagenwet (TW), aangezien dit een sociale voorziening is, en geen sociale verzekering.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

In afwachting brief regering

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:45 - 14:50

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Procedurevergadering

Besluit: De minister van SZW wordt verzocht uiterlijk 26 april 2017 een brief aan de Kamer te sturen met de stand van zaken van onderhavig wetsvoorstel.  Niet controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:35 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Nota naar aanleiding van verslag afwachten

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:30

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: Inbreng geleverd

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 25 maart te 14.00 uur

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Procedurevergadering

Besluit: ambtelijk informeren wanneer het verdrag ter uitdrukkelijke goedkeuring aan de kamer wordt aangeboden

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Procedurevergadering

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Procedurevergadering

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:00

Wetgevingsproces

 1. 24 februari 2009

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 4 september 2008

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 9 september 2008

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 4. 18 november 2008

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 5. 2 december 2008

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: ambtelijk informeren wanneer het verdrag ter uitdrukkelijke goedkeuring aan de kamer wordt aangeboden 

 6. 3 maart 2009

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 25 maart te 14.00 uur 

 7. 5 maart 2009

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 8. 25 maart 2009

  Goedkeuring van de op 18 juli 2007 te 's-Gravenhage totstandgekomen Notawisseling houdende wijziging van het op 30 juni 2000 totstandgekomen verdrag inzake socale zekerheid (31 448)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd 

 9. 9 juni 2009

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 10. 11 juni 2009

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 11. 24 november 2009

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 12. 1 december 2009

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 13. 15 december 2009

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 14. 12 januari 2010

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 15. 19 januari 2010

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 16. 2 maart 2010

  Extra procedurevergadering SZW

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. 

 17. 9 maart 2010

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Nota naar aanleiding van verslag afwachten 

 18. 25 maart 2010

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 19. 6 april 2010

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 20. 21 april 2010

  Stand van zaken ten aanzien van de besprekingen met Nieuw-Zeeland over het socialezekerheidsverdrag (31448-11)

  Inbreng schriftelijk overleg

 21. 8 februari 2011

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 22. 15 februari 2011

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 23. 21 juni 2011

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 24. 28 juni 2011

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 25. 29 maart 2012

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 26. 24 september 2013

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 27. 4 april 2017

  Procedures en brieven (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: De minister van SZW wordt verzocht uiterlijk 26 april 2017 een brief aan de Kamer te sturen met de stand van zaken van onderhavig wetsvoorstel.  Niet controversieel verklaren. 

 28. 9 mei 2017

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 29. 9 mei 2017

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 30. 1 november 2017

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 31. 26 januari 2021

  Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 32. 5 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie SZW (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

Documenten