Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Teeven en Weekers Versterking positie burger die zich beroept op noodweer

Dit wetsvoorstel regelt dat het feitelijk recht op zelfbescherming van burgers in artikel 41 van het Wetboek van Strafrecht (Sr) op tweeƫrlei wijze wordt uitgebreid:
1. ook gevallen waarin sprake is van noodweer tegen een onmiddellijke dreiging van een wederrechtelijke aanranding komen onder het eerste lid van het artikel te vallen;
2. In gevallen waarin de in het artikel genoemde aanranding gepaard gaat met huisvrede- of lokaalvredebreuk wordt met het invoegen van een nieuw tweede lid in artikel 41 Sr de tegen de aanranding gerichte verdediging verondersteld gerechtvaardigd te zijn.
De eerste uitbreiding heeft betrekking op het verleggen van het moment waarop noodweer gerechtvaardigd is. Ook in het geval er sprake is van een onmiddellijke dreiging van een wederrechtelijke aanranding dient de burger niet strafbaar te zijn, indien hij een feit begaat ter noodzakelijke verdediging.
De tweede uitbreiding van artikel 41 Sr betreft het scheppen van een vooronderstelling van gerechtvaardigde zelfverdediging voor situaties waarin de uit noodweer handelende burger bij de aanranding wordt geconfronteerd met het misdrijf van huisvrede- of lokaalvredebreuk. Voor zover een burger zich verdedigt tegen een aanranding die gepaard gaat met huisvrede- of lokaalvredebreuk, regelt het nieuwe tweede lid dat die verdediging in eerste instantie geacht wordt gerechtvaardigd te zijn.

Activiteiten

In afwachting van advies Raad van State en reactie initiatiefnemer(s).

10 mrt 2010
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na ommekomst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer daarop.

16:00 - 17:30

Wetgevingsproces

09 apr 2008
Het wetsvoorstel is ingediend
10 mrt 2010

Procedurevergadering commissie Justitie

Procedurevergadering
18 mei 2022

Procedures en brieven

Procedurevergadering
19 mei 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden