Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Van der Lee Beperking emissies kolencentrales

Het voorstel wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) en beoogt de broeikasgasemissies door kolengestookte elektriciteitscentrales te verminderen.
Het doel van dit wetsvoorstel is om via een fiscale maatregel de CO2-uitstoot van bestaande en toekomstige kolencentrales in Nederland te beperken. Het wetsvoorstel bevat twee elementen:
- een verhoging van het tarief van de kolenbelasting; en
- het inperken van de vrijstelling van kolengebruik voor het opwekken van elektriciteit door introductie van een emissiedrempel, uitgedrukt in gram broeikasgas per kWh. Als een installatie boven deze drempel komt, wordt geen vrijstelling verleend en is belasting verschuldigd over het gehele kolengebruik.
Dit initiatiefvoorstel van het lid Van der Lee is oorspronkelijk ingediend door het oud-Tweede Kamerlid Duyvendak (GroenLinks). Het oud-Tweede Kamerlid Vendrik (GroenLinks) heeft de verdediging overgenomen, daarna heeft het oud-Tweede Kamerlid Van Tongeren (GroenLinks) de verdediging overgenomen en nu wordt het door Tweede Kamerlid Van der Lee (GroenLinks) verdedigd.

Activiteiten

12 jun 2012
Stemmingen

Besluit: Afgevoerd van lijst van controversiële onderwerpen (zie 33285-6)

15:15 - 23:59

Debat terugkijken
22 mei 2012
Procedurevergadering

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

17:00 - 18:00

16 jun 2010
21 apr 2010
Procedurevergadering

Besluit: Het initiatiefvoorstel wordt aangemeld voor plenaire behandeling.

15:30 - 16:30

04 mrt 2010
03 dec 2008
Procedurevergadering

Besluit: De informatie over het moment waarop de nota n.a.v. het verslag aan de Kamer zal worden aangeboden (januari 2009) wordt voor kennisgeving aangenomen.

17:00 - 17:45

01 okt 2008
Procedurevergadering

Besluit: Mededeling dat de heer Vendrik de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel overneemt voor kennisgeving aannemen.  Bij de initiatiefnemer zal worden geinformeerd wanneer de nota naar aanleiding van het verslag naar verwachting aan de Kamer zal worden aangeboden.

17:00 - 18:00

Wetgevingsproces

27 feb 2008
Het wetsvoorstel is ingediend
01 okt 2008

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
03 dec 2008

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
04 mrt 2010

Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
21 apr 2010

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
19 mei 2010

Plenaire vergadering: Initiatief-Vendrik; wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (31362) (1e termijn Kamer)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
20 mei 2010

Plenaire vergadering: Initiatief-Vendrik; wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (31 362) (antw 1e termijn)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
16 jun 2010

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 jun 2010

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
22 mei 2012

Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
30 mei 2012

Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
12 jun 2012

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek) (31362)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
Meer zien

Documenten

Alle documenten