Gang

Wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van der Lee Beperking emissies kolencentrales

Het voorstel wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) en beoogt de broeikasgasemissies door kolengestookte elektriciteitscentrales te verminderen.
Het doel van dit wetsvoorstel is om via een fiscale maatregel de CO2-uitstoot van bestaande en toekomstige kolencentrales in Nederland te beperken. Het wetsvoorstel bevat twee elementen:
- een verhoging van het tarief van de kolenbelasting; en
- het inperken van de vrijstelling van kolengebruik voor het opwekken van elektriciteit door introductie van een emissiedrempel, uitgedrukt in gram broeikasgas per kWh. Als een installatie boven deze drempel komt, wordt geen vrijstelling verleend en is belasting verschuldigd over het gehele kolengebruik.
Dit initiatiefvoorstel van het lid Van der Lee is oorspronkelijk ingediend door het oud-Tweede Kamerlid Duyvendak (GroenLinks). Het oud-Tweede Kamerlid Vendrik (GroenLinks) heeft de verdediging overgenomen, daarna heeft het oud-Tweede Kamerlid Van Tongeren (GroenLinks) de verdediging overgenomen en nu wordt het door Tweede Kamerlid Van der Lee (GroenLinks) verdedigd.

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Afgevoerd van lijst van controversiële onderwerpen (zie 33285-6)

Tijd activiteit: 15:15 - 23:59

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Tijd activiteit: 17:00 - 18:00

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie

Tijd activiteit: 15:30 - 16:30

Procedurevergadering

Besluit: Het initiatiefvoorstel wordt aangemeld voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 15:30 - 16:30

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Tijd activiteit: 14:00 - 15:30

Procedurevergadering

Besluit: De informatie over het moment waarop de nota n.a.v. het verslag aan de Kamer zal worden aangeboden (januari 2009) wordt voor kennisgeving aangenomen.

Tijd activiteit: 17:00 - 17:45

Procedurevergadering

Besluit: Mededeling dat de heer Vendrik de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel overneemt voor kennisgeving aannemen.  Bij de initiatiefnemer zal worden geinformeerd wanneer de nota naar aanleiding van het verslag naar verwachting aan de Kamer zal worden aangeboden.

Tijd activiteit: 17:00 - 18:00

Wetgevingsproces

 1. 27 februari 2008

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 1 oktober 2008

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Mededeling dat de heer Vendrik de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel overneemt voor kennisgeving aannemen.  Bij de initiatiefnemer zal worden geinformeerd wanneer de nota naar aanleiding van het verslag naar verwachting aan de Kamer zal worden aangeboden. 

 3. 3 december 2008

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: De informatie over het moment waarop de nota n.a.v. het verslag aan de Kamer zal worden aangeboden (januari 2009) wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 4. 4 maart 2010

  Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaard. 

 5. 21 april 2010

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Het initiatiefvoorstel wordt aangemeld voor plenaire behandeling. 

 6. 19 mei 2010

  Plenaire vergadering: Initiatief-Vendrik; wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (31362) (1e termijn Kamer)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeld 

 7. 20 mei 2010

  Plenaire vergadering: Initiatief-Vendrik; wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (31 362) (antw 1e termijn)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeld 

 8. 16 juni 2010

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 23 juni 2010

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie 

 10. 22 mei 2012

  Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1). 

 11. 30 mei 2012

  Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaard 

 12. 12 juni 2012

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Afgevoerd van lijst van controversiële onderwerpen (zie 33285-6) 

 13. 6 december 2023

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek) (31362)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Documenten