Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Van Velzen Verbod op de drukjacht

Met deze wijziging van de Flora- en Faunawet wordt het verboden om wilde zwijnen te doden door middel van drukjacht. Deze methode, waarbij één persoon wilde zwijnen opdrijft om ze binnen het gezichtveld van één geweerdrager te drijven opdat deze de dieren kan doden, is dieronvriendelijk. Bovendien is de effectiviteit van deze methode niet bewezen.

Activiteiten

In afwachting van advies Raad van State en reactie initiatiefnemer(s).

Wetgevingsproces

07 nov 2007
Het wetsvoorstel is ingediend
Meer zien

Documenten

Alle documenten