Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Wilders en Fritsma boerkaverbod

Het wetsvoorstel stelt het dragen van een boerka of een nikab, hierna aangeduid met «boerka», op een openbare plaats strafbaar als overtreding. Volgens de initiatiefnemers is de boerka onverenigbaar met de Westerse fundamentele rechtsstatelijke waarden, belemmert deze de emancipatie en integratie van vrouwen in de Nederlandse samenleving, en levert zij een ongewenst veiligheidsrisico op. Een verbod kan, zo menen zij, voor moslimvrouwen de «sociale druk» om een boerka te dragen en de problemen bij de deelname aan het maatschappelijk leven wegnemen.

Activiteiten

02 mrt 2010
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

15:30 - 17:00

10 mrt 2010
Procedurevergadering

Besluit: Nota naar aanleiding van het verslag afwachten; de commissie zal zich over het al dan niet controversieel verklaren uitspreken op het moment dat de nota naar aanleiding van het verslag is ontvangen.

16:00 - 17:30

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.

Documenten

Alle documenten