Gang

Wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Wilders en Fritsma boerkaverbod

Het wetsvoorstel stelt het dragen van een boerka of een nikab, hierna aangeduid met «boerka», op een openbare plaats strafbaar als overtreding. Volgens de initiatiefnemers is de boerka onverenigbaar met de Westerse fundamentele rechtsstatelijke waarden, belemmert deze de emancipatie en integratie van vrouwen in de Nederlandse samenleving, en levert zij een ongewenst veiligheidsrisico op. Een verbod kan, zo menen zij, voor moslimvrouwen de «sociale druk» om een boerka te dragen en de problemen bij de deelname aan het maatschappelijk leven wegnemen.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

In afwachting nota nav nader verslag

Procedurevergadering

Besluit: Nota naar aanleiding van het verslag afwachten.

Tijd activiteit: 13:00 - 15:30

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Tijd activiteit: 13:30 - 15:00

Procedurevergadering

Besluit: Nota naar aanleiding van het verslag afwachten; de commissie zal zich over het al dan niet controversieel verklaren uitspreken op het moment dat de nota naar aanleiding van het verslag is ontvangen.

Tijd activiteit: 16:00 - 17:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Tijd activiteit: 15:30 - 17:00

Wetgevingsproces

 1. 12 juli 2007

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 2 maart 2010

  Extra procedurevergadering commissie Justitie

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. 

 3. 10 maart 2010

  Procedurevergadering commissie Justitie

  Procedurevergadering

  Besluit: Nota naar aanleiding van het verslag afwachten; de commissie zal zich over het al dan niet controversieel verklaren uitspreken op het moment dat de nota naar aanleiding van het verslag is ontvangen. 

 4. 31 mei 2012

  Procedures (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaard. 

 5. 5 april 2017

  Extra procedurevergadering Veiligheid en Justitie (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 6. 20 januari 2021

  Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 7. 28 januari 2021

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Nota naar aanleiding van het verslag afwachten.  

 8. 7 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

Documenten