Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Voordewind Strafbaarstelling negationisme

Initiatiefnemer Voordewind (ChristenUnie) stelt voor om het in de openbaarheid (mondeling, bij geschrift of afbeelding of via internet) ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord (samengevat: negationisme) expliciet strafbaar te stellen.
Reden om dit onacceptabele gedrag aan te merken als een strafbaar feit is vooral de combinatie van de welbewuste verdraaiing van de (historische) feiten en het beoogde doel. Dit is namelijk het beledigen, discrimineren of marginaliseren van slachtoffers en/of nabestaanden. Door dit expliciet strafbaar te stellen wil de initiatiefnemer, zowel naar mogelijke slachtoffers als naar potentiƫle daders, een krachtig signaal afgeven.

Activiteiten

28 jan 2021
Procedurevergadering

Besluit: Voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland

13:00 - 15:30

06 apr 2011
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat

13:50 - 23:59

16 mrt 2011
10 mrt 2010
Procedurevergadering

Besluit: Nota naar aanleiding van het verslag afwachten; de commissie zal zich over het al dan niet controversieel verklaren uitspreken op het moment dat de nota naar aanleiding van het verslag is ontvangen.

16:00 - 17:30

02 mrt 2010
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

15:30 - 17:00

14 jan 2010
05 nov 2009
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 14 januari 2010.

09:30 - 10:30

01 sep 2009
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie

15:05

Wetgevingsproces

01 jun 2006
Het wetsvoorstel is ingediend
01 sep 2009

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 nov 2009

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
14 jan 2010

Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord (strafbaarstelling negationisme)(30579) (is verplaatst naar 28 januari 2010)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
28 jan 2010

Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord (strafbaarstelling negationisme)(30579)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
02 mrt 2010

Extra procedurevergadering commissie Justitie

Procedurevergadering
10 mrt 2010

Procedurevergadering commissie Justitie

Procedurevergadering
16 mrt 2011

Procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie

Procedurevergadering
06 apr 2011

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 sep 2011

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord (30579) (1e termijn Kamer)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
31 mei 2012

Procedures (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
05 apr 2017

Extra procedurevergadering Veiligheid en Justitie (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
20 jan 2021

Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
28 jan 2021

Procedures en brieven

Procedurevergadering

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (30579)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
Meer zien

Documenten

Alle documenten