Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
PvdA 38
PVV 15
SP 15
D66 12
GroenLinks 4
50PLUS 2
PvdD 2
Tegen
VVD 41
CDA 13
ChristenUnie 5
SGP 3

Activiteiten

14 feb 2013
Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

18:00 - 23:59

Debat terugkijken
31 mei 2012
24 apr 2012
06 mrt 2012
14 apr 2010
31 mrt 2010
Plenair debat

Plenaire vergadering: Initiatief-Kalma/Halsema/Van der Ham; Wet raadgevend referendum (30372) (dupliek)

Besluit: Behandeld  Agenderen voor stemmingen

10:15 - 23:59

25 mrt 2010
Plenair debat

Plenaire vergadering: Initiatief-Kalma/Halsema/Van der Ham; Wet raadgevend referendum (30372) (antw 1e termijn + 2e termijn Kamer)

Besluit: Behandeld

16:30 - 23:59

11 mrt 2010
Procedurevergadering

Besluit: Planning van de voortzetting van de plenaire behandeling wordt overgelaten aan de initiatiefnemers. De eerste termijn heeft reeds plaats gevonden.

10:30 - 11:30

04 mrt 2010
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

12:00 - 16:00

02 apr 2009
24 mrt 2009
17 feb 2009
Plenair debat

Plenaire vergadering: Initiatief-Kalma/Halsema/Van der Ham; Wet raadgevend referendum (30372) (1e TK)

Besluit: Behandeld in eerste termijn

21:00 - 23:59

10 feb 2009
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Uitstel tot volgende week wegens de afwezigheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

15:00

Wetgevingsproces

16 nov 2005
Het wetsvoorstel is ingediend
06 nov 2008

procedurevergadering BZK

Procedurevergadering
10 feb 2009

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 feb 2009

Plenaire vergadering: Initiatief-Kalma/Halsema/Van der Ham; Wet raadgevend referendum (30372) (1e TK)

Plenair debat
24 mrt 2009

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
02 apr 2009

Procedurevergadering

Procedurevergadering
04 mrt 2010

Extra-procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering
11 mrt 2010

Procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering
25 mrt 2010

Plenaire vergadering: Initiatief-Kalma/Halsema/Van der Ham; Wet raadgevend referendum (30372) (antw 1e termijn + 2e termijn Kamer)

Plenair debat
31 mrt 2010

Plenaire vergadering: Initiatief-Kalma/Halsema/Van der Ham; Wet raadgevend referendum (30372) (dupliek)

Plenair debat
08 apr 2010

Procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering
14 apr 2010

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 apr 2010

Procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering
22 apr 2010

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 mei 2010

Procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering
01 jul 2010

Procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering
03 nov 2011

Procedurevergadering

Procedurevergadering
06 mrt 2012

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 mrt 2012

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
24 apr 2012

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
31 mei 2012

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken (Groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
14 feb 2013

Plenaire vergadering: EINDE MIDDAGVERGADERING: STEMMINGEN (over o.a. Wijziging van Boek 7 BW en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (33 330), het wetsvoorstel Wet raadgevend referendum (30372), het initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Gemeentewet i.v.m. het terugbrengen van het aantal gemeenteraadsleden (33 084), de wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van meer doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs (33 187) en moties ingediend bij het VAO Vastgoed Defensie en het VAO Gaswinning Groningen-veld)

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten