Wetsvoorstel

Aanpassing methode jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van materiële voorzieningen

Dit voorstel regelt in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra de aanpassing van de prijsbijstelling van de materiële instandhouding (MI).
De lumpsumfinanciering maakt het voor de scholen mogelijk flexibeler op onderwijskundige, maatschappelijke en financiële veranderingen te reageren. De scholen in het primair onderwijs komen zo in een situatie die vergelijkbaar is met die van de onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs. Dat maakt het mogelijk ten aanzien van prijsaanpassingen eenzelfde regiem te hanteren als in het voortgezet onderwijs.

Activiteiten

In afwachting van een brief van de regering met nadere informatie.
30 mrt 2017
Procedurevergadering

Besluit: Bewindspersoon verzoeken de Kamer te informeren over de stand van zaken.

10:00 - 11:30

04 okt 2012
Procedurevergadering

Besluit: Blijft aangemeld als gereed voor plenaire behandeling, géén prioriteit.

10:00 - 11:00

31 mei 2012
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaard. In de procedurevergadering 18 november 2010 is besloten het w.v. aan te houden tot de evaluatie van de materiële bekostiging naar de Kamer werd gezonden. Deze evaluatie is op 26 april 2011 naar de Kamer gezonden (Kamerstuk 31293, nr. 100) en in een algemeen overleg behandeld op 15 september 2011.

14:00 - 15:30

18 nov 2010
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot beleidsreactie naar de Kamer wordt gezonden. Deze wordt in maart 2011 verwacht.

10:00 - 11:00

04 mrt 2010
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden in afwachting van reactie regering.

10:00 - 11:30

Datum volgt
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen (30246)

Wetgevingsproces

14 sep 2005
Het wetsvoorstel is ingediend
04 mrt 2010

Extra procedurevergadering commissie OCW

Procedurevergadering
18 nov 2010

Procedurevergadering commissie OCW

Procedurevergadering
31 mei 2012

Extra procedurevergadering OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
04 okt 2012

Procedurevergadering

Procedurevergadering
25 okt 2012

Plenaire vergadering: AANVANG MIDDAG VERGADERING: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 dec 2012

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
30 mrt 2017

Extra procedurevergadering OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen (30246)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

Alle documenten