Wetsvoorstel Aanpassing methode jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van materiële voorzieningen

Dit voorstel regelt in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra de aanpassing van de prijsbijstelling van de materiële instandhouding (MI).
De lumpsumfinanciering maakt het voor de scholen mogelijk flexibeler op onderwijskundige, maatschappelijke en financiële veranderingen te reageren. De scholen in het primair onderwijs komen zo in een situatie die vergelijkbaar is met die van de onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs. Dat maakt het mogelijk ten aanzien van prijsaanpassingen eenzelfde regiem te hanteren als in het voortgezet onderwijs.

Activiteiten

In afwachting brief regering

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 16:10 - 16:30

Procedurevergadering

Besluit: Bewindspersoon verzoeken de Kamer te informeren over de stand van zaken.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:20 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 12:35 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Blijft aangemeld als gereed voor plenaire behandeling, géén prioriteit.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaard. In de procedurevergadering 18 november 2010 is besloten het w.v. aan te houden tot de evaluatie van de materiële bekostiging naar de Kamer werd gezonden. Deze evaluatie is op 26 april 2011 naar de Kamer gezonden (Kamerstuk 31293, nr. 100) en in een algemeen overleg behandeld op 15 september 2011.

Tijd activiteit: 14:00 - 15:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot beleidsreactie naar de Kamer wordt gezonden. Deze wordt in maart 2011 verwacht.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden in afwachting van reactie regering.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:30

Wetgevingsproces

 1. 14 september 2005

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 4 maart 2010

  Extra procedurevergadering commissie OCW

  Procedurevergadering

 3. 18 november 2010

  Procedurevergadering commissie OCW

  Procedurevergadering

 4. 31 mei 2012

  Extra procedurevergadering OCW (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

 5. 4 oktober 2012

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 6. 25 oktober 2012

  Plenaire vergadering: AANVANG MIDDAG VERGADERING: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 6 december 2012

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 30 maart 2017

  Extra procedurevergadering OCW (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

 9. 15 maart 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 17 maart 2022

  Procedurevergadering (hybride)

  Procedurevergadering

 11. 24 maart 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten

Naar boven