Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de Voorstel: Aanpak van constructies met betrekking tot (on)roerende zaken

Dit wetsvoorstel strekt tot een aanpak van ongewenste BTW-constructies met (on)roerende zaken door vrijgestelde ondernemers en niet-belastingplichtige publiekrechtelijke lichamen.

Activiteiten

11 mrt 2010
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard (plenair)

15:25

18 okt 2018
Datum volgt
In afwachting van een intrekkingsbericht.

Wetgevingsproces

01 apr 2005
Het wetsvoorstel is ingediend
04 mrt 2010

Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
11 mrt 2010

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
18 okt 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 nov 2018

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
14 nov 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten