Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de Voorstel: Aanpak van constructies met betrekking tot (on)roerende zaken

Dit wetsvoorstel strekt tot een aanpak van ongewenste BTW-constructies met (on)roerende zaken door vrijgestelde ondernemers en niet-belastingplichtige publiekrechtelijke lichamen.

Activiteiten

11 mrt 2010
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard (plenair)

15:25

07 okt 2010
Procedurevergadering

Besluit: Gelet op de actuele stand van de kabinetsformatie besluit de commissie geen wijzigingen meer voor te stellen op de eerder vastgestelde lijst van controversiële onderwerpen.

12:00 - 13:00

10 nov 2010
Procedurevergadering

Besluit: Ontwikkeling jurisprudentie misbruik van recht + nadere informatie staatssecretaris van Financiën afwachten.

15:30 - 16:30

22 mei 2012
Procedurevergadering

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

17:00 - 18:00

07 nov 2017
Procedurevergadering

Besluit: De aangekondigde intrekkingsbrief van de regering afwachten.

16:30 - 17:30

Datum volgt
In afwachting van een intrekkingsbericht.

Wetgevingsproces

01 apr 2005
Het wetsvoorstel is ingediend
04 mrt 2010

Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
11 mrt 2010

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
07 okt 2010

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

20 apr 2006
Nader verslag (30061-9)
Alle documenten