Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Duyvendak Wet regulerende heffing wegverkeer

Het voorstel maakt het mogelijk dat wegbeheerders – gemeente, provincie, waterschap – tol kunnen heffen met betrekking tot voertuigen die van de door hen beheerde wegen gebruik willen maken. Deze krijgen een zeer grote vrijheid om dit in een lokale verordening te regelen. Daartoe wordt in verschillende organieke wetten een grondslag in het leven geroepen. Voorts kunnen bij ministeriële regeling nadere regels worden gesteld met betrekking tot uitvoeringsaspecten, zoals te gebruiken apparatuur of de opbouw van de tarieven. Doel van het voorstel is een vermindering van het autoverkeer op een aantal wegen en daarmee vermindering van het aantal opstoppingen en verbetering van het leefmilieu.

Activiteiten

Het wetsvoorstel is controversieel verklaard. De behandeling ligt stil.
25-1-2021
Dit wetsvoorstel wordt voorlopig niet verder behandeld

Tijdens een extra ingelaste procedurevergadering van de commissie Infrastructuur en Waterstaat is de behandeling van dit wetsvoorstel voorlopig stilgelegd.

02 feb 2021
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-1)

15:00 - 15:45

Debat terugkijken

Documenten

Alle documenten