Wetsvoorstel

Tweede novelle en Inititatiefvoorstel-M. Vos Duurzaam geproduceerd hout

Dit initiatiefvoorstel wijzigt het initiatiefvoorstel-Vos tot wijziging van de Wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout) (23.982). Deze tweede novelle schrapt de verplichting tot het aanbrengen van een merkteken waaruit blijkt dat hout afkomstig is uit een gebied waar de productie niet aantoonbaar op duurzame wijze plaatsvindt.
Met dit voorstel wordt tegemoetgekomen aan de in de Eerste Kamer ingediende Motie-Rabbinge (PvdA) c.s. inzake wijziging van de initiatiefvoorstellen duurzaam geproduceerd hout en stimulering van handel en gebruik van dit soort hout (23.982 en 26.998, EK nr. 168e). Met dit initiatiefvoorstel van wet wordt een exclusief positief keurmerk ingevoerd met administratieve voorschriften voor degene die als eerste een houten product in Nederland in de handel brengt.

Wetgevingsproces

15 okt 2002
Het wetsvoorstel is ingediend
11 apr 2018

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
12 apr 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden

Documenten

Alle documenten