Gang

Wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van Heemst en Wolfsen inzake de bestrijding van illegaal wapenbezit en wapengeweld

Dit initiatiefvoorstel van de leden Van Heemst (PvdA) en Wolfsen (PvdA) wijzigt de Wet wapens en munitie met het oog op het toenemende wapengeweld in de samenleving. Het voorstel beoogt de politie meer in staat te stellen preventief vervoermiddelen op de aanwezigheid van wapens te controleren door de politie dezelfde bevoegdheden te geven als de douane nu al heeft. Op dit moment kan de politie slechts bij gerede verdenking een onderzoek instellen.

Activiteiten

In afwachting van advies RVS en reactie initiatiefnemer(s)

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Vervallen

Tijd activiteit: 15:40 - 16:15

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na ommekomst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer daarop.

Tijd activiteit: 16:00 - 17:30

Wetgevingsproces

 1. 16 februari 2001

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 10 maart 2010

  Procedurevergadering commissie Justitie

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot na ommekomst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer daarop.  

 3. 17 mei 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Vervallen