Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Bussemaker, Schimmel en Van Gent Invoering klachtrecht individuele werknemer

Dit initiatiefvoorstel van de leden mw. Bussemaker (PvdA), mw. Schimmel (D66) en mw. Van Gent (GroenLinks) legt het recht van de individuele werknemer om een klacht over zijn arbeidssituatie in te dienen nadrukkelijk vast in de wet. Het klachtrecht wordt opgevat als een grondrecht voor werknemers dat de ontplooiing van de individuele werknemer waarborgt.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het nader verslag.

Wetgevingsproces

05 sep 2000
Het wetsvoorstel is ingediend
Meer zien