Gang

Wetsvoorstel Invoering klachtrecht voor de individuele werknemer

Dit initiatiefwetsvoorstel legt het recht van de individuele werknemer om een klacht over de arbeidssituatie in te dienen nadrukkelijk vast in de wet. Het klachtrecht wordt opgevat als een grondrecht voor werknemers dat de ontplooiing van de individuele werknemer waarborgt. Het Burgerlijk Wetboek moet daarvoor worden gewijzigd.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

In afwachting nota nav nader verslag

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:00 - 14:01

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Wetgevingsproces

 1. 5 september 2000

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 26 januari 2021

  Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 3. 31 mei 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 4. 9 juni 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 5. 5 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie SZW (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

Documenten