Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Duivesteijn en Santi Landelijke ombudsman voor huurders

Dit initiatiefvoorstel van de leden Duivesteijn en Santi (beiden PvdA) wijzigt de Woningwet en stelt een landelijke ombudsman in voor huurders van woningcorporaties. Hiermee kan de ombudsman, als hiertoe door een huurder een verzoek is ingediend, onafhankelijk onderzoek doen naar gedragingen van woningcorporaties. De kosten van een landelijke ombudsman worden gedragen door de gezamenlijke corporaties. De corporaties waarvan de gedragingen door de ombudsman als niet behoorlijk worden gekwalificeerd worden aangesproken voor de kosten die zij hebben veroorzaakt.

Activiteiten

In afwachting van advies Raad van State en reactie initiatiefnemer(s).

27 jan 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.

11:30 - 13:00

Debat terugkijken
31 mei 2012