Wetsvoorstel

Voorrang van vorderingen en vereenvoudigde afwikkeling faillissement

Dit wetsvoorstel wijzigt Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het treffen van een algemene regeling inzake de bevoorrechting van vorderingen en het verbinden van een bijzonder verhaalsrecht aan bepaalde vorderingen. Verder wordt de afwikkeling van faillissementen vereenvoudigd.
Met dit voorstel wordt de laatste stap gezet in de vernieuwing van de regeling van de voorrang van vorderingen bij faillissement. Het gaat hierbij met name om de voorrang van de vorderingen wegens belastingen en sociale verzekeringspremies.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het nader verslag.
28 jan 2021
Procedurevergadering

Besluit: Nota naar aanleiding van het verslag afwachten

13:00 - 15:30

30 nov 2010
10 mrt 2010
Procedurevergadering

Besluit: Nota naar aanleiding van het verslag afwachten; de commissie zal zich over het al dan niet controversieel verklaren uitspreken op het moment dat de nota naar aanleiding van het verslag is ontvangen.

16:00 - 17:30

02 mrt 2010
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

15:30 - 17:00

Wetgevingsproces

30 nov 1992
Het wetsvoorstel is ingediend
02 mrt 2010

Extra procedurevergadering commissie Justitie

Procedurevergadering
10 mrt 2010

Procedurevergadering commissie Justitie

Procedurevergadering
30 nov 2010

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
01 dec 2010

Procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie

Procedurevergadering
16 dec 2010

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
31 mei 2012

Procedures (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
05 apr 2017

Extra procedurevergadering Veiligheid en Justitie (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
20 jan 2021

Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
28 jan 2021

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten