Verslagen

12 jun 2019

Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2018 (ongecorrigeerd stenogram)

2019D25081

Verslagen

12 jun 2019

Jaarverslag en Slotwet ministerie van Economische Zaken en het Diergezondheidsfonds (XIII) (deel EZK) voor het jaar 2018 (ongecorrigeerd stenogram)

2019D25083

Verslagen

03 jun 2019

Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (Kamerstuk 35166) (ongecorrigeerd stenogram)

2019D22754

Verslagen

29 mei 2019

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht (ongecorrigeerd stenogram)

2019D22755

Verslagen

27 mei 2019

Initiatiefnota 'naar een moderne uitvaartwet' en kabinetsvoornemens wijziging van de wet op de lijkbezorging (ongecorrigeerd stenogram)

2019D21886

Verslagen

27 mei 2019

Initiatiefnota van de leden Omtzigt en Bruins over het nabestaandenpensioen (34996) (ongecorrigeerd stenogram)

2019D21883

Verslagen

08 apr 2019

Initiatiefnota van het lid Van Haga: “Een goede bedoeling is niet altijd een goed idee: een voorstel tot bestrijding van weeshuistoerisme” (ongecorrigeerd stenogram)

2019D14558

Verslagen

11 mrt 2019

Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (34861) (ongecorrigeerd stenogram)

2019D09950

Verslagen

18 feb 2019

Defensie Industrie Strategie (ongecorrigeerd stenogram)

2019D06896

Verslagen

11 feb 2019

Initiatiefnota van het lid Van den Bosch over een ambitieus reservistenbeleid (ongecorrigeerd stenogram)

2019D05764

Verslagen

17 dec 2018

Initiatiefnota van het lid Ellemeet: “Lachend tachtig. Voor een toekomstbestendige ouderenzorg” - 34948 (ongecorrigeerd stenogram)

2018D60402

Verslagen

10 dec 2018

Initiatiefnota van de leden Dijksma, Kooiman en Ellemeet: “Big Farma: niet gezond!” - 34834 (ongecorrigeerd stenogram)

2018D59031

Verslagen

03 dec 2018

OCW-begroting, onderdeel Media (ongecorrigeerd stenogram)

2018D57944

Verslagen

29 nov 2018

MIRT (ongecorrigeerd stenogram)

2018D57943

Verslagen

26 nov 2018

Initiatiefnota van het lid Van Dam over “Ruimte voor > vertrouwen in > blauw op straat” (ongecorrigeerd stenogram)

2018D56985

Verslagen

26 nov 2018

Initiatiefnota van de leden Middendorp en Verhoeven inzake online identiteit en regie op persoonsgegevens (ongecorrigeerd stenogram)

2018D56691

Verslagen

26 nov 2018

Water (ongecorrigeerd stenogram)

2018D56690

Verslagen

22 nov 2018

Europese Raad d.d. 25 november 2018 inzake Brexit (ongecorrigeerd stenogram)

2018D56323

Verslagen

19 nov 2018

Wetgevingsoverleg Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2019) (ongecorrigeerd stenogram)

2018D55569

Verslagen

19 nov 2018

OCW-begroting onderdeel Cultuur (ongecorrigeerd stenogram)

2018D55364

Verslagen

19 nov 2018

Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2019 en aanverwante zaken (ongecorrigeerd stenogram)

2018D55363

Verslagen

12 nov 2018

Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hoofdstuk VII) (artikelen 3,4,5) (ongecorrigeerd stenogram)

2018D54173

Verslagen

12 nov 2018

WGO Personeel Defensie (ongecorrigeerd stenogram)

2018D54042

Verslagen

12 nov 2018

Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2019 (ongecorrigeerd stenogram)

2018D54041

Verslagen

09 nov 2018

Pakket Belastingplan 2019 (ongecorrigeerd stenogram)

2018D54090

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen