Stenogram

Evenwichtiger maken van verhouding tussen aantal mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen (ongecorrigeerd stenogram)

Download Download