Stenogram

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingswet en nadeelcompensatierecht (35256) (ongecorrigeerd stenogram)

Download Download