Statenpassage

Stenogram : Tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie (ongecorrigeerd stenogram)

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van der Graaf, Kuik en Kuiken over de gevolgen van de coronacrisis voor mensen in de prostitutie

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Schriftelijke vragen

De gevolgen van de coronacrisis voor mensen in de prostitutie

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid