Verslag van een algemeen overleg
Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Koser Kaya, Voortman, Segers, Thieme en Klein houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders)

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 april 2019, over Huis voor de Klokkenluiders

Download Download

Ondertekenaars