Stenogram

Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (34861) (ongecorrigeerd stenogram)

Download Download