Verslag van een algemeen overleg
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 februari 2019, over toegankelijkheid en kansengelijkheid binnen het hoger onderwijs

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

21-11-2018
Lijst van vragen over toegankelijkheid en kansengelijkheid in het hoger onderwijs (Kamerstuk 31288-664)

25-10-2018
31288-664Toegankelijkheid en kansengelijkheid in het hoger onderwijs (herdruk)

31-01-2018
31288-614Motie van de leden Tielen en Van der Molen over criteria voor de numerus fixus

31-01-2018
31288-607Motie van het lid Van Meenen over waarborgen van de toegankelijkheid

07-12-2017
34775-VIII-80Motie van het lid Kuik c.s. over nadere vooropleidingseisen aan mbo'ers