Brief regering : Kabinetsreactie op Taskforce advies samenwerking kinderopvang en onderwijs

Download

Indieners

  • Indiener
    T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Medeindiener
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31322-293 Motie van het lid Yücel c.s. over de verdere samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang

Indiener K. Yücel, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Kinderopvang (AO d.d. 09/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Kinderopvang

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:45