Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 mei 2018, over Renovatie Binnenhof

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    F.M.J. Hendrickx, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

34293-33 Basisrapportage Renovatie Binnenhof

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Motie

34293-24 Motie van het lid Krol c.s. over vergunningverlening voor nieuwbouw van het gebouwdeel Hotel

Indiener H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Einde vergadering: Stemmingen (over alle resterende punten)

Stemmingen
Tijd activiteit: 01:10

VAO Renovatie Binnenhof (AO d.d. 01/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 09:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Renovatie Binnenhof

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:40
Naar boven