Stenogram

Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hoofdstuk VII) (artikelen 3,4,5) (ongecorrigeerd stenogram)

Download Download