Statenpassage

Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 december 2016, over Seksueel misbruik in de Rooms Katholieke Kerk

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L. Ypma, voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
  • Mede ondertekenaar
    A.E.A.J. Hessing-Puts, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - Verzoek toezending brief inzake seksueel misbruik Rooms Katholieke Kerk uiterlijk hedenmiddag om 17.00 uur

Indiener A.E.A.J. Hessing-Puts, griffier

Brief regering

34550-VI-89 Beleidsreactie slotmonitorrapportage van de heer Deetman inzake seksueel misbruik in de Rooms Katholieke Kerk (RKK)

Indiener G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:35

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Seksueel misbruik in de Rooms Katholieke Kerk (voortzetting)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50