Verslag van een algemeen overleg
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 december 2016, over Seksueel misbruik in de Rooms Katholieke Kerk

Download Download

Ondertekenaars