Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 februari 2016, over Leefomgeving

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T.R. van Dekken, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
  • Mede ondertekenaar
    L. Tijdink, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30175-223 Actieplan Luchtkwaliteit

Indiener S.A.M. Dijksma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:35

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Leefomgeving

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25