Stenogram : Conceptverslag Wetgevingsoverleg Begroting OCW 2016, onderdeel Cultuur

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

brief inzake vragen regionale spreiding van landelijke cultuurmiddelen

Indiener E.C.E. de Kler, griffier