Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek : Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 14 februari 2014, over de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H. Neppérus, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    A.J.M. Teunissen, griffier

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 102
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 41 Voor
PvdA 38 Voor
SP 15 Tegen
CDA 13 Tegen
D66 12 Voor
PVV 12 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
GroenLinks 4 Tegen
SGP 3 Voor
50PLUS 2 Tegen
GrBvK 2 Voor
PvdD 2 Tegen
Van Vliet 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst

Indiener M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nota van wijziging

33841-65 Tweede nota van wijziging

Indiener M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

33841-64 Nota naar aanleiding van het nader verslag

Indiener M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijgewerkte tekst

33841, bijgewerkt t/m nr. 65 (Tweede NvW d.d. 16 april 2014)

Indiener M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

33841-62 Concept van het uitvoeringsbesluit WMO 2015

Indiener M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

33841-54 Nader verslag

Indiener H. Neppérus, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

33841-44 Aanvulling op nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstuk 33841, nr. 34)

Indiener M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nota van wijziging

33841-35 Nota van wijziging

Indiener M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

33841-34 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

33841-15 Verslag

Indiener H. Neppérus, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

33841-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

33841-3 Memorie van toelichting

Indiener M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Advies Afdeling advisering Raad van State

33841 Adv RvSt inzake Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Indiener M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorstel van wet

33841-2 Voorstel van wet

Indiener M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Koninklijke boodschap

33841-1 Koninklijke boodschap

Indiener M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 - 33841

Technische briefing
Tijd activiteit: 16:30

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 - 33841

Rondetafelgesprek
Tijd activiteit: 11:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Eerste Termijn Kamer)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:00

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Antwoord Eerste Termijn)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Tweede Termijn)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:00

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 20:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00