Verslag van een algemeen overleg
Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 oktober 2013, over Klimaat

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

30-10-2014
28663-61Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 september 2014, over Modernisering Milieubeleid

24-04-2014
Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Modernisering Milieubeleid (Kamerstuk 28 663, nr. 55)

10-03-2014
28663-55Modernisering Milieubeleid

04-10-2013
32813-70Klimaatagenda