Verslagen

11 jun 2020

Vastgoed Defensie (ongecorrigeerd stenogram)

2020D23525

Verslagen

10 jun 2020

Klimaat en energie (ongecorrigeerd stenogram)

2020D23196

Verslagen

09 jun 2020

Initiatiefnota van de leden Bromet en Futselaar over Nationaal Bomenplan (ongecorrigeerd stenogram)

2020D22929

Verslagen

08 jun 2020

Behandeling van de Raming 2021 (ongecorrigeerd stenogram)

2020D22571

Verslagen

08 jun 2020

Veiligheid (ongecorrigeerd stenogram)

2020D22573

Verslagen

03 jun 2020

Asiel en migratie (ongecorrigeerd stenogram)

2020D21910

Verslagen

28 mei 2020

Openbaar vervoer, infrastructuur en corona (ongecorrigeerd stenogram)

2020D21381

Verslagen

27 mei 2020

Mijnbouw/Groningen (ongecorrigeerd stenogram)

2020D20775

Verslagen

26 mei 2020

Media (w.v. Implementatie EU-richtlijn audiovisuele diensten / Novelle / Media en corona) (ongecorrigeerd stenogram)

2020D20717

Verslagen

25 mei 2020

Initiatiefnota van de leden Segers en Marijnissen over een Actieplan arbeidsmigratie (ongecorrigeerd stenogram)

2020D20196

Verslagen

25 mei 2020

Verklaringswetten tot wijziging van de Grondwet (TK 35417, 35418 en 35419) (ongecorrigeerd stenogram)

2020D20193

Verslagen

19 mei 2020

Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen) (TK 35409) (ongecorrigeerd stenogram)

2020D19897

Verslagen

18 mei 2020

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Tweede en derde incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie) (ongecorrigeerd stenogram)

2020D19158

Verslagen

13 mei 2020

Spoed-notaoverleg inzake uitvoering motie over verkrijgen van het vso-diploma op basis van reeds behaalde schoolresultaten en motie over handelingsprotocol in geval van (vermoeden van) COVID-19-besmetting op school (ongecorrigeerd stenogram)

2020D18472

Verslagen

12 mei 2020

Bodem (ongecorrigeerd stenogram)

2020D18191

Verslagen

12 mei 2020

Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn - 35358 (ongecorrigeerd stenogram)

2020D18186

Verslagen

11 mei 2020

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (Kamerstuk 35225) en Wet homologatie onderhands akkoord (Kamerstuk 35249) (ongecorrigeerd stenogram)

2020D18194

Verslagen

06 mei 2020

Mogelijke steunmaatregelen Air France - KLM (ongecorrigeerd stenogram)

2020D17220

Verslagen

04 mei 2020

Europese top d.d. 6 mei 2020 (ongecorrigeerd stenogram)

2020D16992

Verslagen

29 apr 2020

Onderwijs en corona (ongecorrigeerd stenogram)

2020D16522

Verslagen

28 apr 2020

Cultuur en corona (ongecorrigeerd stenogram)

2020D16314

Verslagen

21 apr 2020

Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs) (ongecorrigeerd stenogram)

2020D15397

Verslagen

21 apr 2020

Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo) (ongecorrigeerd stenogram)

2020D15283

Verslagen

20 apr 2020

Wet Defensiematerieelbegrotingsfonds (35280) (ongecorrigeerd stenogram)

2020D15159

Verslagen

20 apr 2020

Wijziging van de Telecommunicatiewet met betrekking tot ongewenste zeggenschap in telecommunicatiepartijen (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie) (Kamerstuk 35153) (ongecorrigeerd stenogram)

2020D15129

Kies periode

tot Toepassen