Antwoord op vragen van de leden Hijink en Van Gerven over de brief van een wetenschapper uit Milaan dat meer concrete kennis door meer systematisch onderzoek nodig is om ons door de CoV crisis te loodsen'

2020D21821
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag

35447-5
Indiener P.H. van Meenen
voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Verslag

35464-3
Indiener O.C. Tellegen
voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kies periode

tot Toepassen