Stemmingsuitslagen

22 jan 2020

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO JBZ-Raad d.d. 23 en 24 januari 2020 (deel asiel- en vreemdelingenbeleid)

2020P01054

Plenaire verslagen

22 januari 2020

44e vergadering, woensdag 22 januari 2020; Opening; Mededelingen; Wet wijziging woonplaatsbeginsel; Beëdiging van mevrouw M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Toezicht en handhaving; Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994; JBZ-Raad d.d. 23-24 januari 2020 (deel asiel- en vreemdelingenbeleid); Stemmingen; Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994; Wet actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs;

Ongecorrigeerd

Brieven regering

22 jan 2020

Reactie op verzoek commissie om een schriftelijke toelichting over voorhang van de verkeersverdelingsregel (VVR) en het betrekken van het RIVM en de Commissie voor de m.e.r. bij de reactie op het SATL-rapport

2020D02098
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Overige Kamerstukken

22 jan 2020

Lijst van vragen en antwoorden over het marktonderzoek Lelystad Airport als overloopluchthaven van Amsterdam Airport Schiphol (Kamerstuk 31936-704)

2020D02099
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Kamervragen

22 jan 2020

Antwoord op vragen van de leden Kröger, Laçin, Van Raan, Van Brenk en Gijs van Dijk over het bericht 'Minister houdt poot stijf: Zonder nieuwe vluchten geen Lelystad'

2020D02100
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Amendementen

22 jan 2020

Amendement van het lid Van Meenen 35102-15 over geen onverwijlde melding aan de inspectie bij schorsing

35102-15
Indiener Paul van Meenen
Kamerlid D66

Amendementen

22 jan 2020

Amendement van het lid Rog c.s. 35102 nr. 14 t.v.v. nr. 11 over bij AMvB invullen van 'evident ondoelmatige besteding'

35102-14
Indiener Michel Rog
Kamerlid CDA

Overige Kamerstukken

22 jan 2020

Vierde nota van wijziging

35047-(R2108)-14
Indiener R.W. Knops
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Overige Kamerstukken

22 jan 2020

Convocatie algemeen overleg stikstofproblematiek op 20 februari 2020

2020D02073
Indiener J. Rijkers
griffier

Overige Kamerstukken

22 jan 2020

Convocatie inbreng feitelijke vragen over het Jaarplan voor 2020 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op 5 februari 2020

2020D02029
Indiener J. Rijkers
griffier

Kies periode

tot Toepassen