Voorstel van de leden Middendorp (VVD) en Verhoeven (D66) om de inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen ten behoeve van het rapport ‘Update vereist- Naar meer parlementaire grip op digitalisering’ van de tijdelijke commissie Digitale toekomst (TCDT) vast te stellen op vrijdag 12 juni 2020 te 12.00 uur

2020D22050
Indiener Jan Middendorp
Kamerlid VVD

79e vergadering, donderdag 4 juni 2020; Opening; Toetreding meer instellingen tot de pilot voor flexstuderen; Studievoorschotvouchers en toezeggingen AO 16 oktober 2019 over DUO; Beantwoording schriftelijke vragen inzake het bericht "Ruzie met de universiteit over een briljant idee"; Voortgang Burgerschapsagenda mbo 2017-2021; Innovatie; Kunstmatige intelligentie en sleuteltechnologieën; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Ontwikkelingen rondom het coronavirus;

Ongecorrigeerd

Kies periode

tot Toepassen